Tam nhin chien luoc

Tầm nhìn chiến lược

Không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt để trở thành một trong những thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Xây dựng Vietbank trở thành một ngân hàng bán lẻ năng động, hiện đại, có chất lượng phục vụ hàng đầu tại Việt Nam, đủ khả năng để cạnh tranh và phát triển trong giai đoạn mới.
Su menh
Gia tri cot loi

Giá trị cốt lõi

- Nguồn nhân lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình.
- Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại.
- Mô hình tổ chức và quản lý khoa học.