Chu tich

Ông Dương Ngọc Hòa

Chủ tịch HĐQT
Trở về
Vietbank đã không ngừng đầu tư hệ thống ngân hàng lõi core banking, xây dựng trung tâm dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin; tuyển dụng và thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân sự; đầu tư xây dựng hệ thống các điểm giao dịch khang trang, hiện đại để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn...

Bên cạnh đó, Vietbank đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và triển khai nhiều chương trình quản lý, đào tạo nhằm kiểm soát, hoàn thiện chất lượng phục vụ khách hàng. Thương hiệu Vietbank cũng đang dần trở nên quen thuộc với khách hàng thông qua hệ thống các sản phẩm dịch vụ phong phú, phục vụ nhu cầu đa dạng cho từng nhóm khách hàng cụ thể. Các chính sách linh hoạt trong hoạt động kinh doanh cũng là một trong những thế mạnh của Vietbank trước nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế trong những năm vừa qua, Vietbank vẫn đạt lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và quản lý tốt rủi ro tín dụng. Trong thời gian tới, Vietbank vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu hoạt động an toàn và tăng trưởng bền vững. Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của Vietbank quyết tâm phấn đấu đưa thương hiệu Vietbank đến gần hơn với khách hàng.

Chúng tôi tin tưởng rằng với định hướng đúng đắn của Hội đồng Quản trị, kinh nghiệm về quản trị của Ban Điều hành, nhiệt huyết của đội ngũ Cán bộ nhân viên; cùng với sự hợp tác và ủng hộ của các Cổ đông, Quý khách hàng, Vietbank sẽ tiếp tục hoạt động ổn định và ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng.

Hãy trải nghiệm và cảm nhận sự hài lòng cùng Vietbank.

Trân trọng.