NHANH SĂN MÃ – NHẬN TIỀN LIỀN

1. Thời gian triển khai: từ 21/10  đến hết ngày 15/12/2019.

2. Đối tượng: Chủ thẻ tín dụng Vietbank Visa (bao gồm chủ thẻ hiện hữu và chủ thẻ mở mới trong thời gian triển khai chương trình).

3. Nội dung chương trình:

- Mỗi tuần tặng tiền đối với 10 Khách hàng (KH) có 06 số của mã chuẩn chi trên hóa đơn thanh toán là XXXX99 đồng thời có giá trị giao dịch của hóa đơn thanh toán tương ứng cao nhất trong tuần.

- Cơ cấu giải thưởng sắp xếp theo giá trị giao dịch như sau:

- Chương trình diễn ra trong 8 tuần liên tiếp, tổng giá trị giải thưởng 84.000.000 đồng.

- Ghi chú:

+ Mã số chuẩn chi là dãy 06 số xuất hiện trên hóa đơn của các giao dịch thực hiện bằng quốc tế VietBank ngay sau các ký tự Approval Code/App. Code/Authorization Code/Auth. Code/Số chuẩn chi.

+ Mã chuẩn chi thỏa điều kiện sẽ căn cứ vào mã chuẩn chi được ghi nhận vào hệ thống của VietBank.

- Điều kiện nhận ưu đãi:

+ Áp dụng ưu đãi cho thẻ chính. Giao dịch của thẻ phụ được tính cho thẻ chính.

+ Giao dịch chi tiêu hợp lệ bao gồm các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng trong thời gian chương trình và được hệ thống thẻ ghi nhận khi kết toán. Không bao gồm các áp dụng cho các giao dịch rút tiền mặt.

+ Thẻ được KH đăng ký hủy/đã hủy Thẻ hoặc đã/đang trong tình trạng Thẻ bị hủy bởi Vietbank trong thời gian diễn ra chương trình và trong thời gian thực hiện trao thưởng sẽ không được hưởng ưu đãi. 

Chi tiết xem tại đây.

Tin khác