THÔNG BÁO CẤP GIẤY BIÊN NHẬN GIỮ BẢN CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

THÔNG BÁO

CẤP GIẤY BIÊN NHẬN GIỮ BẢN CHÍNH

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Thực hiện đúng chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước, Vietbank xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông như sau:

1. Trường hợp Khách hàng đang thế chấp phương tiện giao thông tại Vietbank trước ngày 26/09/2017: 

Quý Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD thực hiện cho vay để yêu cầu cấp Giấy biên nhận thế chấp (GBNTC) cho phương tiện giao thông đang thế chấp tại Vietbank.

  • Khi có yêu cầu từ Quý Khách hàng, trong vòng 7 ngày làm việc Vietbank có trách nhiệm cấp 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký phương tiện giao thông, 01 bản gốc GBNTC cho Quý Khách hàng.
  • 2. Trường hợp Khách hàng thế chấp phương tiện giao thông kể từ ngày 26/09/2017:
  • Trong vòng 7 ngày làm việc Vietbank sẽ cấp 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký phương tiện giao thông, 01 bản gốc GBNTC cho Quý Khách hàng.
  • 3. Về cấp đổi Giấy biên nhận thế chấp:
  • Trường hợp GBNTC bị hư hỏng hoặc cần thay đổi thông tin, Quý Khách hàng nộp lại bản gốc GBNTC Vietbank đã cấp kèm theo Đề nghị cấp đổi GBNTC theo mẫu Vietbank, Vietbank có trách nhiệm thu hồi bản gốc GBNTC đã cấp và cấp 01 bản gốc GBNTC mới cho Quý Khách hàng.
  • 4. Về cấp lại Giấy biên nhận thế chấp:
  • Trường hợp Vietbank và Quý Khách hàng có thỏa thuận thay đổi thời hạn thế chấp dẫn đến thời hạn thế chấp ngắn hơn thời hạn có hiệu lực của GBNTC: Quý Khách hàng nộp lại bản gốc GBNTC Vietbank đã cấp, Vietbank sẽ cấp lại 01 bản gốc GBNTC mới cho Quý Khách hàng.
  • Trường hợp mất GBNTC, Quý Khách hàng có văn bản thông báo rõ về việc mất GBNTC kèm Đề nghị cấp lại GBNTC theo mẫu Vietbank. Quý Khách hàng phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông báo. Vietbank sẽ cấp lại 01 bản gốc GBNTC cho Quý Khách hàng.

Trân trọng.